Przejdz do serwisu Politechniki Krakowskiej Przejdz do serwisu Wydzialu Fizyki, Matematyki i Informatyki Przejdz do serwisu Politechniki Krakowskiej Przejdz do stron projektu Politechnika XXI wieku
Przejdz do serwisu Wydzialu Fizyki, Matematyki i Informatyki
Strona glowna

Sylwetka Absolwenta

Program studiów na specjalności Teleinformatyka zorientowany jest na przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w grupie największych podmiotów gospodarczych, w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,  przedsiębiorstw globalnych lub ogólnokrajowych dysponujących rozbudowaną infrastrukturą informatyczną, a także organów administracji centralnej i lokalnej wykorzystujących rozproszone systemy gromadzenia i przetwarzania informacji. Absolwenci specjalności mogą z równym powodzeniem podejmować pracę w firmach sektora MSP na stanowiskach związanych z  eksploatacją nowoczesnych urządzeń i systemów gromadzenia, przetwarzania i transmisji danych.

Program specjalności kształtowany był z udziałem zarówno doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej, jak również ludzi bezpośrednio związanych zawodowo z gospodarką narodową, co zapewniło dopasowanie wymagań i standardów nauczania w zakresie kształcenia do oczekiwań i postulatów rynku pracy, zarówno w chwili obecnej, jak i w perspektywie najbliższych lat.

Fundamentalnym celem kształcenia na specjalności Teleinformatyka jest ukształtowanie absolwenta gotowego bezpośrednio po ukończeniu studiów do podjęcia próby samodzielnego działania w każdym z kluczowych obszarów informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:

  • bezpieczeństwa infrastruktury sprzętowej i softwarowej,
  • skalowalności i niezawodności rozwiązań,
  • analizy i elementów projektowania systemów, w tym systemów rozproszonych zarówno w warstwie danych jak i w warstwie aplikacji,
  • projektowania i profesjonalnego administrowania złożonymi strukturami teleinformatycznymi,
  • integracji systemowej i aplikacyjnej.

Istotnym elementem umożliwiającym z jednej strony realizację sformułowanych wyżej celów kształcenia, z drugiej zaś zapewniającym niezbędną elastyczność w zakresie ciągłego dostosowywania sylwetki absolwenta do szybko zmieniających się warunków i oczekiwań rynku pracy stanowią przedmioty obieralne. Otwarta formuła kształcenia umożliwiająca w ramach tej grupy zajęć indywidualne kształtowanie kolejnych roczników absolwentów specjalności Teleinformatyka umożliwia utrzymanie właściwego dystansu i nadążanie za szybko zmieniającym się światem nowych technologii, w szczególności technologii teleinformatycznych.